Бесплатные шаблоны Joomla

Нові надходження за червень 2018

Опубліковано: П'ятниця, 08 червня 2018

 

2018 06 06 13 30 23 01

    Знедолені? Нездоланні! : історії переселенців, [Кн. 2] / Ін-т демократії ім. Пилипа Орлика ; ідея проекту С. Єременко, ред.-упоряд. І. Черниченко. - Київ : Видавництво Інституту демократії ім. П. Орлика, 2017. - 168 с.

 

   Друга книжка збірки "Знедолені? Нездоланні" розповідає про переселенців, а то й про цілі сім'ї, які через війну мусили починати життя з нуля в інших містах і селах України. Досвід цих мужніх людей свідчить, що здобути знання, досягти успіху в новій справі, вийти переможцем за несприятливих обставин можна не просто вижити, а стати корисним родині та суспільству будь-де і у будь-якому віці - це реально, треба лише прагнути й подолати страх. Свої життєві труднощі наші герої відмовляються вважати безвихіддю. Завдяки випробуванням вони переоцінили й свої потреби, і можливі ресурси, й власні сили. У пропонованих читачеві нарисах ідеться про те , як різні за фахом, віком, національністю люди з Донеччини, Луганщини та Криму "вростають" у місцеві громади, працюють задля доброботу України, вірять у перемогу. І стають прикладом нездоланності для тих, хто зневірився.

2018 06 06 13 30 58 01

   Як перейменувати вулицю. Правові засади перейменування вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території населених пунктів : метод. зб. / Український ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: С. В. Бутко, Н. М. Мужикова ; редкол.: В. М. В'ятрович (голова) [та ін.]. - Київ ; Чернігів : Часопис, 2014. - 148 с.

 

   У збірнику викладено правові засади перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків населених пунктів. Видання буде корисне працівникам сільських, селещних і міських рад для ліквідації символів радянського тоталітаризму, якими є імена осіб, причетних до організації Голодомору та політичних репресій, а також планували, організовували та здійснювали збройну боротьбу спрямовану на ліквідацію української державності. Також уміщено перелік понад 60 таких осіб зі стислими біографічними довідками.

2018 06 06 13 31 30 01

Волянюк, О. Я. Суспільна пам'ять і політика: мистецтво можливого : монографія / О. Я. Волянюк ; Український ін-т нац. пам'яті. - Київ : Пріоритети, 2013. - 172 с.

 

   Монографія присвячена комплексному політичному аналізу суспільної пам'яті як самостійної цінності політичного життя та значимої умови формування і розвитку демократичної політичної свідомості. Проаналізовано теоретичні підходи до вивчення феномену суспільної пам'яті та її структури. Авторка визначає особливості динаміки суспільної пам'яті в процесі переходу до демократії. Здійснений аналіз дозволив сформулювати актуальні завдання розвитку консенсусної моделі політики пам'яті в Україні. Запропоноване сучасне розуміння громадської культури пам'яті.

2018 06 06 13 31 46 01

    Українська Друга світова : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (5 травня 2015 р., м. Київ) / МОН України, НДІ українознавства, Український ін-т нац. пам'яті [та ін.] ; упоряд. В. М. Яременко ; редкол.: В. М. В'ятрович, Б. М. Галайко, І. К. Патриляк, В. М. Яременко. - Київ : К.І.С., 2015. - 208 с.

 

   Матеріали конференції присвячено проблемам історії періоду Другої світової війни та формуванню історичної пам’яті в Україні про цю подію.

2018 06 06 13 32 03 01

 

    Усна історія російсько-української війни (2014 - 2016 роки) : [спогади], Вип. 2. 55-а окрема артилерійська бригада / Український ін-т нац. пам'яті, Запорізький нац. ун-т, Іст. ф-т, Запорізька облдержадміністрація [та ін.] ; редкол.: Г. Васильчук [та ін.]. - Київ : К.І.С., 2016. - 464 с.

 

   У збірнику наведено результати опитування учасників війни на Сході України 2014 - 2016 рр. дослідниками історичного факультету Запорізького національного університету. До другого випуску серій увійшли спогади бійців 55-ї окремої бригади Збройних сил України - найбільшого з'єднання, що базується у місті Запоріжжя. Розкривається специфіка участі у війні артилерійських підрозділів. Інтерв'ю доповнені фотографіями із зони бойових дій.

2018 06 06 13 32 28 01

    Майдан від першої особи. Мистецтво на барикадах : [спогади] / Український ін-т нац. пам'яті ; упоряд.: Т. Ковтунович, Т. Привалко. - Київ : К.І.С., 2016. - 304 с.

 

   У збірнику подані фрагменти спогадів очевидців протестних акцій, що відбувалися в Україні з 21 листопада 2013 року до 22 лютого 2014 року і названі Революцією Гідності. Інтерв'ю зібрані Українським інститутом національної пам'яті у рамках проекту "Майдан: усна історія". До другого випуску збірника увійшли спогади митців, що представляють різні жанри, види та напрямки мистецтва. У спогадах творчих людей відображено їхній суб'єктивний досвід пережитого та узагальнені міркування про роль мистецтва у протестних акціях Революції Гідності.

2018 06 06 13 32 50 01

    Щоб не забули. Пам'ять про тоталітаризм в Європі : читанка для учнів ст. кл. серед. шк. в усіх європ. країнах / Український ін-т нац. пам'яті ; ред. Дж. Певез ; наук. ред. В. Яременко ; пер. з англ. М. Марченко. - Київ : К.І.С., 2016. - 320 с.

 

   У цій унікальній збірці ви знайдете різноманітні розповідні стилі, зокрема й свідчення від першої особи. Ви побачите різноманіття мов, культур і культурних традицій. Короткі передмови до кожної країни мають допомогти учням зрозуміти розповіді в історичному контексті. Інформаційні вставки в тексті пояснюють деякі факти і теми загального інтересу.

2018 06 06 13 35 50 01

   Воїни. Історія українського війська / Український ін-т нац. пам'яті. - Київ : К.І.С., 2015. - 16 с.

 

 Брошура є частиною інформаційно-просвітницького проекту Українського інституту національної пам'яті "Воїни. Історія українського війська". В рамках проекту створено комплект матеріалів із 24 постерів про історію українських воїнів від Київської Русі до сьогодення.

2018 06 06 13 59 10 01

Проніков, О. К. Історія педагогіки : курс лекцій / О. К. Проніков ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Слово, 2015. - 440 с.

 

  В підручнику викладено курс лекцій відповідно з вимогами навчальної програми "Історія педагогіки" для студентів бакалаврату педагогічних вищих навчальних закладів України. Враховано особливості та специфіку їх підготовки до педагогічної роботи з дітьми.

 2018 06 06 14 01 42 01

   Організація навчання математики у старшій профільній школі : монографія / Н. А.Тарасенкова, І. А. Акуленко, І. В. Лов'янова, З. О. Сердюк ; за ред. Н. А. Тарасенкової ; МОН України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького. - Черкаси : Гордієнко Є. І., 2017. - 216 с.

 

   Матеріали монографії призначені для широкого загалу науковці у галузі теорії та методики навчання математики, аспірантів, студентів математичних спеціальностей ВНЗ педагогічного профілю, а також учителів математики.

 2018 06 06 14 02 10 01

Степаненко, М. І. Політичне сьогодення української мови: актуальний перифрастикон : монографія / М. І. Степаненко. - Харків : Іванченко І. С., 2017. - 616 с.

 

  У пропонованому читачеві виданні схарактеризовано найважливіші лексичні й лексико-семантичні зміни в сучасній українській мові, спричинені дією екстралінгвальних чинників - Помаранчевої революції та Революції Гідності. З'ясовано, зокрема, новий семантичний обсяг слова майдан (Майдан), проаналізовано й системно представлено неологізми, перифрази й перифрастичні ряди, що об'єктивують суспільно-політичні трансформації в Україні періоду 2004 - 2016 рр.

 2018 06 06 14 02 50 01

Демченко, О. П. Виховні ситуації в особистісно зорієнтованому просторі початкової школи : монографія / О. П. Демченко. - Київ : Слово, 2014. - 416 с.

 


   У монографії цілісно узагальнено теоретичні підходи щодо значення і місця виховних ситуацій у системі методів виховання, систематизовано й доповнено методичні особливості їх моделювання в особистісно зорієнтованому освітньому просторі початкової школи; розкрито сутність готовності майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій як складової загальної готовності до виховної роботи; обгрунтовано науково-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкових класів до створення виховних ситуацій.

 2018 06 06 14 03 23 01

Караванський, С. До зір крізь терня, або хочу бути редактором / С. Караванський. - Львів : БаК, 2008. - 120 с.

 

   "До зір крізь терня, або хочу бути редактором" - це серія популярних бесід, свого часу публікованих у журналі "Книжник-рев'ю, присвячених різним сторонам редагування українських текстів. Бесіди ці у популярній формі розв'язують низку складних питань, які виникають перед редактором у його праці з українськими текстами. Легкість та доступність викладу робить зміст бесід своєрідним вступом до редакторської професії і може правити за дороговказ для тих, хто не є редактором, але планує бути ним у майбутньому.

 2018 06 06 14 03 46 01

Кучерявий, О. Г. Кар’єрне зростання: особистісний вимір : монографія / О. Г. Кучерявий. - Київ : Слово, 2015. - 224 с.

 

 У монографії обгрунтовується акме-синергетична концепція кар'єрного зростання як професійно-культурного розвитку особистості, результату її цілісної активності (інтелектуальної, комунікативної, емоційно-вольової) в інкультурації - присвоєнні й примноженні цінностей фахової культури. Розкриваються провідні цілісні характеристики кар'єрного руху в особистісному вимірі: специфічність як похідна від вимог до представників різних типів професій; самобутній творчий характер: самотворчий (особливості розробки й реалізації кар'єрограм особистісного типу, управління цим процесом в освітньому й професійному середовищах); професійно-творчий (психологічна сутність, принципи та методи професійної творчості).

 2018 06 06 14 04 05 01

Лодатко, Є. О. Вчитель початкової школи у соціокультурному вимірі суспільства : навч. посіб. / Є. О. Лодатко, Л. В. Кондрашова. - Київ : Слово, 2015. - 232 с.

 

  У навчальному посібнику розглядаються теоретико-методологічні питання, пов'язані з підготовкою, діяльністю та професійною соціалізацією вчителя початкової школи в умовах соціакультурного розвитку суспільства.

 2018 06 06 14 04 36 01

Караванський, С. Лист до Героя пера - Марії Матіос : листи, статті, інтерв'ю і таке інше / С. Караванський. - Львів : БаК, 2013. - 220 с.

 

  Ця збірка листів та статей автора стане у пригоді всім, хто цікавиться українською мовою та шляхами її відрожєення після сталінського мовного Голодомору. Читач знайде у цій збірці й низку інших матеріалів на теми, які хвилюють сучасників. Збірку розраховано на широке коло читачів від учнів та студентів до державних діячів.

 2018 06 06 14 05 03 01

Малафіїк, І. В. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. - Київ : Слово, 2015. - 632 с.

 

  У навчальному посібнику розглядаються важливі для сучасної школи і педагогічної науки проблеми теорії навчання. Автор намагається відійти від популяризаторського, описового рівня розкриття змісту теорії і практики навчання та підсилити науковий рівень вивчення дидактики як самостійної педагогічної науки.

 2018 06 06 14 05 27 01

Гнатишак, Ю. Слова з Болехова / Ю. Гнатишак ; співавт.-лексикогр.: О. Сімович, Н. Хобзей (відп. ред.), Т. Ястремська ; Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка. - Львів : [б. и.], 2017. - 636 с.

 

  Книжка репрезентує мовлення мешканців містечка Болехів Івано-Франківської області, яке розташоване на території діалектного -наддністрянсько-бойківського - суміжжя. ЇЇ особливістю є не тільки тлумачення діалектних слів, сталих словосполучень, фразеологізмів, прислів'їв та приказок ( понад 9 тисяч одиниць), а й розлогі цитати - міні-тексти, які описують фрагменти із життя болехівців, їхній побут, традиції і звичаї. У додатку подано чоловічі та жіночі імена, прізвища та прізвиська мешканців Болехова.

 2018 06 06 14 05 52 01

Романова, О. В. Мара Mundi: нариси про історію французької літератури мандрів : монографія / О. В. Романова ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. - Черкаси : Третяков О. М., 2017. - 160 с.

 


  Монографію присвячено особливостям французької літератури мандрів від доби Середньовіччя до XXI сторіччя. У дослідженні розглядаються аспекти взаємозв'язків такого типу літератури та художнього мистецтва.

Перегляди: 1044

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com

WorksTime