Електронні адреси бібліотеки: gmail biblioteka.cnu@gmail.comemail biblioteka.cnu@ukr.netemail 1 biblioteka@cdu.edu.ua      Соціальні мережі бібліотеки: instagram Instagramfacbook Facebooktelegram Telegram

Joomla шаблоны бесплатно http://joomla3x.ru

Бібліографічні покажчики попередніх років

prusyagnuk

Присяжнюк Юрій Петрович: доктор історичних наук, професор. біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка; авт. вступ. статті В. Ф. Колесник. – Черкаси: Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. – 40 с.

У покажчику підготовленого до друку з нагоди 50-ліття від дня народження вченого із серії «Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького» представлено перелік наукових праць відомого українського науковця, вченого-історика, доктора історичних наук, професора кафедри історії та етнології України Навчально-наукового інституту історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Ю. П. Присяжнюка. Видання розраховане на науковців, учених, викладачів та фахівців у галузі історичної науки.

У 2010 році наукова бібліотека започаткувала третю серію видань – «Вчені України», першим випуском став біобібліографічний покажчик, присвячений визначному вченому-історику України – доктору історичних наук, професору НАН України О.І. Гуржію.

Гуржій Олександр Іванович: доктор історичних наук, професор: біобібліограф. покажч. / Ін-т історії України НАН України, Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; уклад.: Л. І. Синявська, О. З. Силка; авт. передм.: О. П. Реєнт, О. О. Драч. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 64 с.: портр. – (Серія "Бібліографія вчених України"; вип. 1)

До ювілею професора, доктора філологічних наук кафедри української літератури і компаративістики Ромащенко Л.І. був виданий біобібліографічний покажчик, де знайшли своє відображення наукові здобутки вченого.

Ромащенко Людмила Іванівна: доктор філологічних наук, профессор: біобібліогр. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка; уклад. Л. Г. Голиш; авт. вступ. сл. Н. А. Тарнашинська; наук. ред. Н. А. Тарасенкова. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 36 с.: портр. – (Бібліографія вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького; вип. 15 ).

Відзначаючи успішне 5-річне функціонування на базі Черкаського національного університету спеціалізованої вченої ради К 73.053.01, бібліотека випустила бібліографічний покажчик «Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К 73.053.01 ЧНУ». Видання містить відомості про наявні у науковій бібліотеці ЧНУ дисертацій та їхніх авторефератів, захищених у спеціалізованій вченій раді К73.053.01 Черкаського національного університету ім..Б. Хмельницького у 2004-2009 рр.

Анотований покажчик дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді К73.053.01 Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (2004-2009 рр.): бібліогр. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницько-го, Наук. б-ка, Наукове т-во істориків-аграрників; уклад. та авт. передм.: О. З. Силка, Л. І. Синявська; наук. ред. А. Г. Морозов. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2010. – 167 с. – (Серія "Історична")

До ювілею викладача – доктора культурології, професора кафедри української літератури та компаративістики Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького Китової Світлани Андріївни був виданий бібліографічний покажчик, у якому подано біографію та перелік наукових праць вченої.

Китова Світлана Андріївна: доктор культуроло-гії, професор: біобібліогр. покаж. / Черкась-кий нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка; уклад. Л. Г. Голиш; авт. вступ. ст. Н. Ярмоленко; наук. ред. А. І. Кузьмінський. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 21 с.: портр. – (Бібліографія вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького; вип. 16)

У 2011 році вийшов біобібліографічний збірник, який був присвячений 80-річчю з дня народження та 55-річчя наукової діяльності доктора історичних наук, професора Черкаського національного університету ім. Б. Хмельниць-кого Миколи Григоровича Шамрая. У ньому також були представлені вибрані поетичні твори, які Микола Григорович написав за різні роки.

Шамрай Микола Григорович: доктор історичних наук, професор: Вибрані твори: біобібліограф. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії, Каф. історії та етнології України ; уклад.: О. З. Силка, Л. І. Синявська. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. – 215 с.: портр.

Історична література у фондах наукової бібліотеки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького (1834 – 1949 рр.): бібліогр. покажч. та навч.-метод. матеріали / ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка, Історико-філософський ф-т; уклад.: О. З. Медалієва, Л. І. Синявська. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2008. – 132 с. – (Серія "Історична")

Покажчик праць, опублікованих у виданнях Черкаського державного педагогічного інституту, (1941 – 1965 рр.) / М-во освіти і науки України, ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наук. б-ка; наук. ред.: В. В. Масненко; уклад. та авт. передм.: О. З. Медалієва. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 196 с. – (Бібліографія вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького; вип.1).;

Покажчик містить перелік наукових праць співробітників Черкаського державного педагогічного інституту та інших дослідників за 1941 – 1965 рр., опублікованих у виданнях інституту.

Гусак Андрій Михайлович: біобібліогр. покажч. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького; уклад. О. З. Медалієва; авт. передм. С. В. Корнієнко; наук. ред. В. В. Масненко. – Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2006. – 40 с.: портр. – (Серія "Бібліо-графія вчених ЧНУ ім. Б. Хмельницького" ; вип. 3).

У покажчику із серії "Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького" представлено наукові праці відомого в Україні та за її межами фахівця у галузі теоретичної фізики, вченого-фізика, доктора фізико-математичних наук, професора кафедри теоретичної фізики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького А. М. Гусака.

Голиш Г. М. Історична бібліографія: навч.-метод. посіб. / Г. М. Голиш; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Каф. архівознавства, новітньої історії та СІД. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011. - 55 с.

Посібник містить навчально-методичні матеріали з курсу "Історична бібліографія": програму, матеріали лекцій, семінарів, самостійної роботи, запитання для різних видів контролю, тестові завдання, критерії оцінювання, списки рекомендованої літератури тощо.

Голиш Г. М. Черкаський педагогічний інститут на шпальтах газети "Черкаська правда", 1954 - 1991 рр.: матеріали прес-моніторингу / Г. М. Голиш, О. В. Ільченко; рец.: А. Г. Морозов, Н. А. Тарасенкова, Л. І. Солодка; ЧНУ ім. Б. Хмельницького, Наукова б-ка. - Черкаси: Видавництво ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2012. - 208 с.

Підготовлений працівниками наукової бібліотеки ЧНУ ім. Б. Хмельницького збірник містить прес-релізи матеріалів обласної газети "Черкаська правда" від 1954 до 1991 р., які розповідають про повсякденність провідного в Шевченковому краї ВНЗ - Черкаського педінституту ім. 300-річчя возз'єднання України з Росією.

Перегляди: 6003

ScopusWOSSDESPLzbMATHWARSEBEIEASPBDJTeamIOPScienceJstoreOECDWileySTATISTAICUINCOSIUSIAZ

Наша адреса: 18031, м. Черкаси, вул. Університетська, 22

Телефон: (0472) 35-52-29, (0472) 37-30-92

Електронна пошта: biblioteka.cnu@gmail.com